Hjem
Frisklivsstudien
Artikler

Publiserte artikler fra Lancet om overvekt/fedme som samfunnsproblem

Det anerkjente tidsskriftet Lancet har i februar 2015 publisert en hel serie artikler om overvekt/fedme som samfunnsproblem, og setter behandlingstiltak inn i en større sammenheng der også strukturelle samfunnsmessige tiltak har en viktig plass.

Se link: http://www.thelancet.com/series/obesity-2015