Hjem
Frisklivsstudien
Artikkel

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Oppsummering fra svensk legetidskrift om fysisk aktivitet på recept 2014 (FaR), se vedlegg nederst på siden.

Les innlegget som skapte debatten her:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/SFAM-listar-onodiga-atgarder/