Hjem
Frisklivsstudien
Artikkel

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Hovedinnhold

Oppsummering fra svensk legetidskrift om fysisk aktivitet på recept 2014 (FaR), se vedlegg nederst på siden.

Les innlegget som skapte debatten her:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/SFAM-listar-onodiga-atgarder/