Hjem
Frisklivsstudien

Mindre sitting - bedre helse?

Helsedirektoratet publiserte i 2014 nye anbefalinger om fysisk aktivitet hvor selv regelmessig fysisk aktive personer anbefales å sitte mindre. Hva menes med stillesitting, og finnes det vitenskapelig grunnlag for at leger bør anbefale sine pasienter å sitte mindre? (Les hele atrikkelen under relevante lenker på høyre side)