Hjem
Frisklivsstudien

Hjemmesiden til Selvbestemmelses teori

Frisklivsforskningen henter inspirasjon fra denne motiveringsteorien. Se:

http://www.selfdeterminationtheory.org/

 

På nettstedet for tidsskriftet IJBNPA finner dere også forsknings- og oversiktsartikler om selvbestemmelse og motiverende samtaler. Se:

http://www.ijbnpa.org/series/Self_deter