Hjem
Frisklivsstudien
Nyhet

Aktiviteter i kroppsøving

Digitalt planleggingsverktøy for barnetrinnet 1-7 (lærerlisens)

434 aktiviteter i kroppsøving Digital inneholder 434 morsomme aktiviteter for elever på 1.-7. trinn, 217 for 1.-4. og like mange for 5.-7.

Alle aktivitetene tar utgangspunkt i læreplanen, og de er sortert etter kompetansemål og tema. Her kan læreren på en enkel måte lage ferdige undervisningsopplegg, velge aktiviteter etter kompetansemål og tema og lage planer for enkelttimer og perioder.

Dette er et verktøy som kan anbefales brukt på frisklivssentralene og i aktivitetsgruppene de har. Les mer under relevante lenker på høyre side.