Hjem
Frisklivsstudien

Veilednings- og informasjonsmatriell for barnestudien

 Brosjyrer og informasjonsskriv

 • Kristiansand
 • Stovner 

Fysisk aktivitet

Kosthold

 • Brosjyrer og foldere kosthold og søvn
 • Frokost - lunsj - middag
 • Drikke
 • Hovedfokus kosthold
 • Porsjonsstørrelse
 • Grønnsaker for barn
 • Hvordan få til 5 om dagen

Individuell veiledning

 • Enkel IP
 • Sola - Kartkleggingssamtale livsstilsendring
 • Sola - Hjemmearbeid Sirkler
 • Sola - Støttesamtale - oppfølging livsstilsendring

 

Vedleggene som hører til under hver av overskriftene leses nedenfor