Hjem
Frisklivsstudien

Motivational Interviewing Grows up - Foredrag med Bill Miller

Miller understreket betydningen av å etablere en relasjon i endringsarbeidet, og at dette sammen med hvordan veiledning foregår er vel så viktig som hvilken samtaleteknikk som brukes. Nytt er at det ikke er lurt å bruke tid på å utforske og vekte ambivalens når den som skal bli veiledet er ambivalent. I analyse av samtaler ved frisklivssentraler ser vi at noen veiledere systematisk bruker ambivalensvekting i kartleggingssamtale – også når det foreligger ambivalens. Mye tyder på at dette ikke er lurt. Veilederens evne til å uttrykke empati og bygge en god relasjon er altså svært viktig. Miller anbefaler bruk av tilbakemelding på egne ferdigheter (som tilbys av MI Analyse i Norge) og kollegaveiledning – helst i kombinasjon.

Les hele presentasjonen til Bill Miller som har grunnlagt Motiverende intervju (se vedlegg nedenfor)