Hjem
Frisklivsstudien

Stakeholders’ expectations of Healthy Life Centers: A focus group study

Ny publikasjon fra forskergruppen i Frisklivsstudien. Målet med studien var å utforske interessentenes forventninger til kommunale Frisklivssentraler i Norge, og for å vurdere om disse forventningene var forenlig med gjeldende retningslinjer og anbefalinger (foreløpig er kun abstrakt tilgjengelig) http://sjp.sagepub.com/content/early/2016/06/23/1403494816655946.abstract