Hjem
Frisklivsstudien

Poster og presentasjoner

Forskergruppen har deltatt med poster og presentasjoner på følgende konferanser:

 

Se vedlagte poster/presentasjoner nedenfor