Hjem

Health, Work and Society

Hovedinnhold

Siluetter av mange personer i en solnedgang

Forskningsprosjektet "Health, Work and Society" ble finansiert av Norges Forskningsråd under programmet "Sykefravær, arbeid og helse".

Prosjektet ble avsluttet høsten 2013.

Prosjektet har kun nettsider på engelsk.

Mastersermoni 16 juni 2021
I hagen, Universitetsmuseet

Vi gratulerer

Institutt for økonomi markerte den 16 juni at nye, dyktige studenter hadde fullført sin mastergrad våren 2021. Det ble både gaver, blomster og tale fra instituttleder Tommy S. Gabrielsen. Covid 19- retningslinjene med krav om utearrangement ødela på ingen måte stemningen. Hipp-hipp-hurra!