Hjem
Strafferettens fortellinger

Liste over publikasjoner

Publikasjoner knyttet til prosjektet

Artikler
På denne siden kan du se prosjektgruppens publikasjoner
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Frode Helmich Pedersen

Tidsskiftartikler:

  • Pedersen, Frode Helmich. 2017. "Domsfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens fortelling i Baneheiasaken". Retfærd nr. 157 20017/3-4. s4-23. (Tilgjengelig i januar 2018 fra denne lenken)
  • Pedersen, Frode Helmich. 2017. "Den vanskelige sannheten. Om tvil og usikkerhet i Baneheiasaken". Vinduet. 4. (Digitalt tilgjengelig på Morgeblandets tidsskriftsportal)
  • Pedersen, Frode Helmich. 2016. "Fortellinger og plausibilitet. Sluttsvar til Eivind Kolflaath". Tidsskrift for rettsvitenskap. 5. 539-548 (Tilgjengelig fra denne lenken*)
  • Pedersen, Frode Helmich. 2016. "Fortellinger og plausibilitet. En kritisk analyse av Eivind Kolflaaths bevisteori". Tidsskrift for rettsvitenskap. 129: 43-73 (Tilgjenelig fra denne lenken*)

*Forutsetter tilgang gjennom Idunn.

 

Avisartikler:

  • Pedersen, Frode Helmich, 2017, "Fortellingen om en retsskandale". Anmeldelse av Bjørn Olav Jahrs Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet (2017). Morgenbladet. Publisert 2016.10-20. (Tilgjengelig fra denne lenken (forutsetter abonnement).
  • Pedersen, Frode Helmich. 2016. "Rettens fortellinger". Klassekampen. Publisert 2016-10-25 (Les kronikken her).