Hjem
Strafferettens fortellinger
Workshop: "Narrating crimes"

Nye perspektiver på “Narrating Crimes”

Den første workshopen i regi av prosjektet "Strafferettens fortellinger" ga nye perspektiver på fortellinger om kriminelle handlinger både i rettslige sammenhenger og i andre kulturelle uttrykk.

Narrative Crimes Solstrand 2017
Fellesbilde av seminardeltakerne. Bak fra venstre: Erling Aadland (UiB), Erlend Liisberg (UiB), Panu Minkkinen (University of Helsinki), Frode Helmich Pedersen (UiB), Arild Linneberg (UiB), Greta Olson (Justus Liebig University Giessen), Ditlev Tamm (University of Copenhagen), Bjarne Markussen (University of Agder), Matthew Weait (Univserity of Portsmouth). Foran fra venstre: Janne Sund, Karen-Margrethe Simonsen (Univeristy of Aarhus), Jeanne Gaakeer (Erasmus University Rotterdam), Sofie Marhaug (UiB), Helle Porsdam (Univeristy of Copenhagen).
Foto/ill.:
Frode Helmich Pedersen

Hovedinnhold

Til workshopen var det invitert flere sentrale personer fra forskningsprosjektets internasjonale nettverk, som alle var blitt bedt om å foredra om seminarets tema «Narrating Crimes».

Programmets elleve innlegg holdt høyt faglig nivå og illustrerte temaets store bredde. Noen innlegg anla narratologiske perspektiver på straffesaken og straffedommen, mens andre fokuserte på fortellinger om skyld mer generelt, både i og utenfor retten.

Noen foredrag vendte seg i større grad mot film og litteratur, og undersøkte fortellinger om forbrytelser og forbrytere i verker som Richard Wagners Niebelungenringen, Dacia Marainis Isolina og Victor Flemings Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Etter innleggene ble det åpnet opp for spørsmål og kommentarer, også fra deltakerne som ikke holdt egne innlegg, noe som åpnet for fruktbare diskusjoner omkring seminarets sentrale tema.

Deltakerne var heldige med været begge dagene workshopen varte, og kunne i pausene mellom innleggene fortsette sine diskusjoner med utsikt over Bjørnafjorden og Folgefonnen i det fjerne.

Workshopen ble avholdt på Solstrand Hotel i Os utenfor Bergen, og var det første av flere arrangementer i regi av forskningsprosjektet Strafferettens fortellinger. Det neste på programmet er en større konferanse våren 2018 som vil finne sted i Bergen sentrum og være åpen for alle interesserte. 

Tilknyttet innhold