Hjem
Strafferettens fortellinger
Nyhet

Nye artikler om Baneheia-saken

Les prosjektleder Frode Helmich Pedersens nye artikler om Baneheia-saken og hans anmeldelse av Bjørn Olav Jahrs bok "Drapene i Baneheia".

Baneheia: Tredje stampe
Sommeren 2000 rystet Baneheia-saken hele Norge. Rettssaken, i hvilken Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt for drapene, preget nyhetsbildet i lang tid. Viggo Kristiansen har senere forsøkt å fått gjenopptatt saken sin flere ganger.
Foto/ill.:
Vidar Metveit

Hovedinnhold

Prosjektleder for Strafferettens fortellinger, Frode Helmich Pedersen, har nylig publisert to artikler om Baneheia-saken.

I siste nummer av det rettsvitenskapelige tidsskriftet Retfærd gjør Helmich Pedersen en plausibilitetsanalyse av byrettens dom i Baneheia-saken. Med utgangspunkt i fortellingsparadigmet for bevisbedømmelse, vender han oppmerksomheten mot domstolens egen fortelling, og undersøker denne på bakgrunn av følgende premiss: Dersom retten presenterer en uplausibel, fellende fortelling i en straffesak, er dette normalt å anse som en sterk indikasjon på at beviskravet ikke er oppfylt. Artikkelen, «Domsfortellingens plausibilitet. En analyse av rettens fortelling i Baneheiasaken», er midlertidig tilgjengelig på tidsskriftet Retfærd sine hjemmesider.

En annen artikkel om saken, «Den vanskelige sannheten», står trykket i Vinduet nr. 4 2017. Her foretar Helmich Pedersen en kritisk analyse av de mest sentrale bevisene som ble presentert i saken hvor Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen begge ble domfelt for voldtekt og drap i to instanser. Teksten ligger åpent ute på Morgenbladet tidsskriftportal og kan leses i sin helhet der.

Baneheia-saken har vært særlig omtalt høsten 2017, etter utgivelsen av boken Drapene i Baneheia, skrevet av Bjørn Olav Jahr. Helmich Pedersen har også anmeldt Jahrs bok i Morgenbladet 20. oktober 2017. Tilgang til anmeldelsen gjennom Morgenbladets nettsider, forutsetter abonnement.  

For flere tekster tilknyttet prosjektet. Se publikasjonslisten.