Hjem
Strafferettens fortellinger

Møter med faglige innlegg

Her finner du oversikt over kommende og tidligere faglige innlegg.

Hovedinnhold

Våre prosjektmøter er åpne for alle interesserte
 

Prosjektmøter:

 

23.01.2018: "Refleksjoner rundt faktumsfremstillingen i straffesaker" ved Erlend Liisberg

12.02.2018: "Humanistic Legal Studies" ved Arild Linneberg

26.02.2018: "Særtrekk ved domsfortellingen" ved Frode Helmich Pedersen