Hjem
Strafferettens fortellinger
Ny bok

Ny utgave av rett og litteratur-pionerverk

James Boyd Whites bok "The Legal Imagination", som ofte regnes som grunnsteinen i den moderne rett og litteratur-bevegelsen, foreligger i ny jubileumsutgave.

JBW bok
Foto/ill.:
Wolters Kluwer

Hovedinnhold

Det er vanlig å regne utgivelsen av James Boyd Whites bok «The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression» som selve startskuddet for “law and literature studies” som selvstendig forskningsfelt.

I «The Legal Imagination» leser White juridiske og litterære tekster ved siden av hverandre for å vise leseren hvilke forbindelser som finnes mellom juss, språk og litteratur. Han ber leseren vurdere språkets makt, og hvordan både juridisk og litterær praksis former karakterenes identiteter og konstaterer ulike konsepters betydningsinnhold.

Siden det nå er 45 år siden boken ble utgitt for første gang, kommer «The Legal Imagination» i ny jubileumsutgave, inkludert et nytt forord av forfatteren. Boken kan anbefales til alle som ønsker å sette seg inn i forholdet mellom rett og litteratur og etableringen av dette forholdet som selvstendig forskningsfelt.