Hjem
Fattigdom, språk og media (POLAME)
SPRÅKLIG FORMIDLING AV FATTIGDOM I LATINAMERIKANSKE AVISER

Prosjektets målsetting

POLAME-prosjektets forskning bidrar til å øke vår kunnskap om hvordan media bruker språket til å konstruere og formidle fattigdom - et komplekst sosialt fenomen. Prosjektet bruker språkdata fra de ledende avisene i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico.

Hovedinnhold

Prosjektet tar utgangspunkt i at ledende media (agenda-setting media), i dette tilfelle de viktigste avisene i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico, påvirker den offentlige opinionen om hva hva fattigdom er, og hvordan den formidles og motvirkes.

De fire landene har store befolkninger, utbredt fattigdom, og sentrale politiske og økonomiske posisjoner i Latinamerika - et kontinent som er preget av den meste markante sosiale ulikheten vi kjenner. I tillegg har de fire landene innflytelsesrike media som bidrar til å sette den politiske dagsorden.

Prosjektet bruker moderne språkteknologi til automatisk innsamling av tusenvis artikler om fattigdom som er publisert i avisene i undersøkelsen (Polame-Korpus). Dette gir en samling av mange millioner ord som analyseres av prosjektets tverrfaglige forskerteam for å identifisere de forestillingene om fattigdom som kommer til direkte eller indirekte uttrykk i språket. Analysen gjøres i lys av historiske, kulturelle og institusjonelle forhold, relevante fattigdoms- og diskursteorier, og de sosiale praksisene knyttet til fattigdomsfenomenet.