Hjem
Fattigdom, språk og media (POLAME)

Nyhetsarkiv for Fattigdom, språk og media (POLAME)

Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.
Forskere ser på hvordan media bruker språket for å konstruere og formidle forestillinger om fattigdom.