Hjem
Strafferettssystemets funksjonalitet

KONFERANSE: Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet» inviterer til strafferettslig konferanse om temaet familievold den 17. oktober 2012.

I sentrum for denne konferansen står møtet og grensesnittproblematikken mellom ulike regelverk, perspektiver og prioriteringer hos de sentrale aktørene i kampen mot familievold.

En overordnet ambisjon er å initiere dialog mellom disse aktørene, for på den måten å bidra til strafferettssystemets funksjonalitet.

Påmeldingsfristen har gått ut.

Ingen konferanseavgift.

PROGRAM 17. OKTOBER

09.00-09.10

Velkommen
Trude H. Drevland, ordfører i Bergen kommune

09.10-09.30

Familievold som tema i prosjektet om strafferettssystemets funksjonalitet
Prosjektansvarlige: dr. juris. Anne Marie Frøseth Anfinsen og dr. juris. Linda Gröning

09.30-10.00

Lovgivers tanker om koordinering mellom ulike regelverk
Seniorrådgiver Anne Brita Mowinckel Normann og
seniorrådgiver Line Nærsnes fra Justis og beredskapsdepartementet

10.00-10.30

Prioriteringer: Barnevernsrettens perspektiv
Representant fra Barnevernet

10.30-11.00

Prioriteringer: Strafferettens perspektiv
Førstestatsadvokat Ingunn Fossgard fra Riksadvokatembetet

11.00-11.20

Pause: Kaffe og frukt

11.20-11.50

Problemer i etterforskning: Påtalemyndighetens rammer
Statsadvokat Gert Johan Kjelby

11.50-12.20

Praktiske problemer i politiets etterforskning
Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger og/eller politioverbetjent Elisabeth Størksen

12.20-12.50

Praktiske problemer fra barnevernets perspektiv
Representant fra barnevernet

12.50-14.00

Lunsj

14.00-14.30

Risikovurderinger: Effektiv kriminalitetsbekjempelse og offerperspektiver
Professor i kriminologi, Henrik Belfrage

14.30-15.00

Avhør av barn – barnehusets perspektiv og modell for samarbeid
Leder Barnehuset, Kristin Fjell

15.00-15.30

Bistandsadvokatens rolleforståelse
Biståndsadvokat Nordhordland tingrett, Anette Vangsnes Askevold

15.30-15.50

Pause: Kaffe og frukt

15.50-16.20

Straffegjennomføringens perspektiv
Fungerende regionsdirektør Kriminalomsorgen region vest, Leif Waage

16.20-17.00

Avsluttende diskusjon: Veien videre?