Hjem

Bergen tektonikk og termokronologi

Hovedinnhold

 

Våre interesser

Vi er interessert i å bidra til fundamentale problemstillinger innenfor tektonikk og strukturgeologi ved hjelp av termokronologiske metoder. Vi fokusserer blant annet på undersøkelser om ekshumeringshistorien av passive kontinentalrender som blir reaktivert langs tidligere fjellkjeder.