Hjem

Det psykologiske fakultet

Helsecampus Årstadvollen - Det psykologiske fakultet

Hva skjer?

Her kan du følge med på ulike møter og andre aktiviteter i nær fremtid, og også se noe av det som har skjedd før.

bilde_av_tidsplan.png

Bilde av tidsplan for HCÅ

Tidsplan

2017

Dato Hendelse
3. januarMøte i lokal brukergruppe m/arkitekt. Konseptvalg.
12. januarMøte i lokal brukergruppe m/arkitekt. Konseptvalg og klinikk.
24. januarArbeidsmøte klinikker - HCÅ, m/arkitektene.
25. januarMøte mellom instituttledere og ass. universitetsdirektør. HCÅ-prosess/høring
25. januarMøte mellom studentrepresentanter/tillitsvalgte fra 10 av 12 kull og fakultetsledelsen. HCÅ-orientering.
1. februarMøte mellom studentrepresentanter/tillitsvalgte og fakultetsledelsen. Oppfølgingsmøte med presentasjon av skisse og høringsprosess.
8. februarMøte i fakultetsstyret: O-sak om Helsecampus Årstadvollen.
Uke 7/8/9Høringsmøter ved alle enhetene og med studentene ved fakultetet
23. februarHøringsnotat med spørsmål sendt ut til alle instituttene, sekretariatet og studentforeningen (PSF).
23. februarMøte i universitetsstyret: Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1 (sak 29/17). U-styret vedtok byggestart av HCÅ.
3. marsHøringsfrist
15. marsMøte i fakultetsstyret: Saksforelegg om Helsecampus Årstadvollen. 
1. augustNy sammensetning av og mandat til lokal brukergruppe
15. sept.Møte i lokal brukergruppe
13. okt.Møte i lokal brukergruppe
20. nov.Møte i lokal brukergruppe
5. des.Allmøte om Helseklyngen
7. des.Møte i lokal brukergruppe

2016

DatoHendelse
16. marsMøte i fakultetsstyret: Fakultetsstyresak 16/16 Helsecampus Årstadvollen (HCÅ). Fakultetsstyret vedtar å ta aktiv del i den videre utviklingen av HCÅ.
2. juniMøte i universitetsstyret: U-styresak 72/16 Helsecampus Årstadvollen - visjon, faglig rammer og plan for byggeprosjekt. U-styret vedtar å etablere Helsecampus Årstadvollen.
10.-11. augustKonferanse om faglig samarbeid i HCÅ. Omlag 150 fagfolk og studenter var tilstede.
14. septemberStrategiseminar med fakultetstyremedlemmer, m. fl.
22. septemberSentral brukergruppe blir oppnevnt at Arbeidsutvalget for Helsecampus Årstadvollen (sak 9-16).
26. oktoberMøte i fakultetsstyret: Fakultetsstyresak 91/16 Helsecampus Årstadvollen (HCÅ).
7. desemberMøte i fakultetsstyret: Fakultetsstyresak 96/16 Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) - Fakultetets deltakelse (II). Fakultetsstyret vedtar blant annet å nedsette en lokal brukergruppe.

2015

DatoHendelse
Høsten 2015Interessekartlegging av aktuelle interessenter til Helsecampus Årstadvollen. Les rapport fra interessekartleggingen her.