Hjem
Det psykologiske fakultet

HR-Rådgiver

Anders tilhører det første masterkullet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB, og jobber i dag med oppfølging og utvikling hos vestlandets største arbeidsgiver.

Hovedinnhold

Noe av det viktigste jeg har lært er å møte ny kunnskap med kritisk sans

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb, og eventuelle andre jobber du har hatt etter endt utdanning?

- Første jobben jeg hadde var som personalkonsulent i A2G kompetanse. Der arbeidet jeg med oppfølging av personer på attføring som trengte bistand for å komme inn i ordinært arbeid. I nåværende jobb er det for min del mindre fokus på enkeltarbeidstakere og mer på systemnivå og oppfølging av ledere. Jeg opplever likevel å dra nytte av erfaringene fra attføringsarbeidet, forteller Anders og utdyper:

- I HR utvikling arbeider jeg med blant annet med kursing av ledere i ulike tema, administrering og utvikling av medarbeiderundersøkelse; og med system for medarbeidersamtaler. Jeg deltar også i sykefraværsteam som følger opp arbeidssteder med høyt sykefravær. Sykefraværsteamene er et samarbeid mellom HR, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter som målrettet skal bistå arbeidsstedene som sliter med høyt sykefravær. Bistanden som gis her kan være rettet både mot enkeltarbeidstakere, hele arbeidsmiljøet og ledelsen på arbeidsstedet. 

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- På universitetet hadde vi en veldig stor grad av frihet. Dette medførte imidlertid til at det å være strukturert ble et valg man måtte forsøke å ta daglig - med varierende hell. I arbeidslivet blir man mer tvunget inn i en struktur, noe som faktisk for meg oppleves litt befriende. Det er mindre fritid i hverdagene, men også mindre brutale sesongvariasjoner, det vil si ingen eksamensperioder.

For Anders gikk ganske greit å få jobb etter studiet, men han måtte tenke litt alternativt. Alt i alt opplevde han overgangen som relativt uproblematisk.

På hvilke måter er det du lærte under utdanningen relevant for jobben din?

- Flere av temaene som var oppe på studiet er direkte relevante i jobben min nå, som f.eks. konflikter, endringsteori og ledelsesteorier. Det viktigste tror jeg imidlertid er den «tause» kunnskapen man bruker i møte med nye problemstillinger og trening i å møte ny kunnskap med kritisk sans.

Hvorfor valgte du å studere arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen?

- Veien ble litt til mens jeg gikk og interessen for organisasjonspsykologi vokste seg gradvis frem. Da jeg var ferdig med bachelor i 2006 skulle første masterkull i arbeids- og organisasjonspsykologi på UiB igangsettes, så da passet det bra å gå videre.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Jeg vil slå et slag for kommunen som attraktiv arbeidsgiver. I tillegg til spennende arbeidsoppgaver i seg selv, så gir formålet med kommunen som tjenesteyter en ekstra dimensjon og mening til jobben.