Hjem
Det psykologiske fakultet
Samordna opptak: Det psykologiske fakultet

Fem av ti mest søkte studieprogram ved UiB

Ved Det psykologiske fakultet i Bergen er fem av ti studieprogram inne på listen med de programmene som har flest søkere.

Glade studenter ved Det psykologiske fakultet
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm

Studieprogrammene ved fakultetet er i særlig grad populære blant årets søkere til Samordna opptak. Og tallenes tale er klar. Fakultetet har opptak til syv studieprogram gjennom samordnet opptak. 2072 søkere har disse programmene på førsteplass.

De nasjonale tallene viser en vekst i søkere til helsefag generelt, og UiB har i år ny søkerrekord med 10 493 søkere totalt.

Størst konkurranse per studieplass

På listen over de ti UiB-programmene som har flest søkere pr studieplass finner vi to programmer ved Det psykologiske fakultet.

– Vi har en meget god rekruttering til fag med høy relevans for samfunnet. Vi har også et pågående studiekvalitetsprosjekt. Vi har iverksatt mange tiltak, som for eksempel overføring av noen studieplasser mellom programmer, opprettet nye program og årlig opptak på program som tidligere bare hadde opptak annethvert år. Dette har også bidratt i positiv retning for studentene, sier en fornøyd Jarle Eid, dekan ved fakultetet. Han ønsker seg samtidig at fakultetet kunne tilby flere plasser på profesjonsstudiet. – Målet er 100 plasser på profesjonsstudiet, sier Eid.

Populære studieprogram

For 2017 har årsstudiet i pedagogikk 193 søkere til 40 plasser, bachelor i pedagogikk har 77 søkere til 40 plasser, spesialpedagogikk har 124 søkere til 23 plasser, årsstudiet i psykologi har 415 søkere til 225 plasser, bachelor i generell psykologi har 226 søkere til 60 plasser, bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi har 215 søkere til 60 plasser og profesjonsstudiet har hele 822 søkere til 87 plasser.

– Det er svært gledelig å se søknadstallene og at studentene velger studieprogram hos oss. De senere årene har vi også arbeidet systematisk med å styrke studiekvalitet, for å få våre emner og program i tråd med nasjonal standard. Vi har en stab av gode utdanningsledere på programmene, noe som er en forutsetning for at studenter i lengden skal velge våre program, sier Kariane Westrheim, visedekan for utdanning ved fakultetet.

Direkte opptak til profesjonsstudiet fra Samordna opptak

I fjor ble ordningen ved fakultetet endret fra lokalt opptak etter årsstudiet til direkte opptak gjennom Samordna opptak (SO). Samme ordning er innført ved flere av universitetene  i Norge.