Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2017

Valgresultat for ansatte i gruppe A og C til fakultetsstyret

Hege Høivik Bye, Bjarte Furnes, Anita Lill Hansen, Kenneth Hugdahl og Grete Line Simonsen er valgt til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

Bilde av fakultetsstyremedlemmer

Valgstyret ved Det psykologiske fakultet har godkjent fem medlemmer til fakultetsstyret, valgt blant to grupper av fakultetets ansatte. Fire av disse er valgt blant fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe A), og én er valgt blant de teknisk-administrative tilsatte (gruppe C).

For fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger er Hege Høivik Bye (Institutt for samfunnspsykologi), Bjarte Furnes (Institutt for pedagogikk), Anita Lill Hansen (Institutt for klinisk psykologi) og Kenneth Hugdahl (Institutt for biologisk og medisinsk psykologi) valgt som medlemmer i fire år, fram til august 2021. Her er Ståle Pallesen, Yael Harlap, Hilde Hetland og Anders Skogstad valgt til vara.

For tilsatte i teknisk-administrative stillinger er Grete Line Simonsen (HEMIL-senteret) valgt som medlem for fire år, fram til august 2021. Her er Vala Hjorth-Jenssen , Atle Jåstad og Siv Marian Lind valgt til vara.

Valget pågikk fra 16. til 22. mai. Valgoppslutningen i de to gruppene er på henholdsvis 91,84 og 71,43 prosent.

Protokoll og klageadgang

Valgprotokoll fra valgstyret ved Det psykologiske fakultet, 22. mai.

Valgoppgjøret.

Klagefristen settes til tirsdag 30. mai kl. 12:00.  Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det psykologiske fakultet.

Gruppe B og D

Valget av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) vil skje i fakultetsstyret som valgforsamling 14. juni. Tilsatte i gruppe B velges for ett år.

Tidligere i vår ble også tre representanter for studentene (gruppe D), Sara Ebling NordbøMarius Prytz og Ane Randulff valgt til fakultetsstyret for ett år, fram til august 2018.