Hjem
Det psykologiske fakultet
Undervisningsdagen

Studiekvalitetspris til lærerutdanningen

Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris for 2016 gikk til pedagogikkmiljøet i lektorutdanningen. Rune Mentzoni fikk studentenes undervisingspris.

Tre vinnere av studiekvalitetsprisen
Studiekvalitetsprisvinnere 2016 (f.v.): Dag Roness, Marit Ulvik og Hanne Riese.

Fakultetets studiekvalitetspris tildeles av Kvalitetsutvalg for undervisnings og evaluering (KUE) etter nominering fra fagmiljøene. Den skal gå til en foreleser eller et fagmiljø som har utviklet et undervisningsopplegg eller iverksatt et tiltak som har styrket både faglige og pedagogiske kvaliteter i undervisningen. Prisen ble delt ut av professor Helge Nordby.

Studentforskning på seg selv

I nominasjonen fremheves spesielt lærerutdanningsemnet PEDA114, som lar studentene teste teorier i praksis gjennom aksjonsforskning:

Prisen gis for arbeidet med å skape en femårig integrert lærerutdanning, med særlig vekt på emnet PEDA114. Aksjonsforskning brukes som en viktig undervisningstilnærming. Dette gir studentene et godt redskap for profesjonell utvikling. Emnet gir både et teoretisk og et forskningsbasert fundament og studentene får anledning til å prøve ut teorier i praksis. Gjennom å forske på seg selv, sin egen rolle i praksisfeltet, får de testet ut kunnskapen de har fått, noe som samtidig betyr utvikling av en selv som profesjonell yrkesutøver.

Marit Ulvik har en inkluderende arbeidsform, samtidig som hun utfordrer de hun samarbeider med til å komme med egne bidrag. Sammen med Hanne Riese og Dag Roness, har hun de siste årene bygget opp et svært godt lærings- og studiemiljø på PEDA114. Emnet får gode studentevalueringer og kollegasamarbeidet har utviklet seg til også å bli et forskersamarbeid.

Prisvinnerne var ikke til stede under utdelingen og prisen ble tatt imot av programansvarlig Bjarte Furenes. På vegne av vinnerne takket han for prisen.

- Marit har vært en særlig drivkraft i dette emnet og har gjort et forbilledlig arbeid, der studentene samler trådene av alt i de har lært i det siste pedagogikkemnet i lektorløpet.

Undervisningsprisen - en merittering?

Rammen for prisutdelingen er fakultetets årlige undervisningsdag, som i år var viet til relasjonen mellom studenter og faglige ansatte. Merittering av gode undervisere var et sentralt tema både i innlegg og i paneldebatten. Vinneren av undervisningsprisen, som tildeles en fagperson som er nominert og valgt av fakultetets studenter, hadde fått et klart flertall blant de over 200 stemmene som hadde kommet inn. Prisen ble delt ut av Vebjørn Arff og Espen Antonsen fra Psykologisk Studentforening.

- Vi studenter vet hva vi vil ha og hva vi forventer. Vi forventer å lære mer enn på lesesalen. Alle som har hatt vinneren i år som foreleser, vet at man går ut av forelesningen med et fornøyd smil. Han kan forklare noe vanskelig veldig enkelt, og du føler du har lært noe etterpå. Prisen går til den underholdende, inspirerende og utfordrende underviseren Rune Mentzoni.

Menzoni er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi og underviser både på årsstudiet og profesjonsstudiet i psykologi. Han takket ydmykt for utmerkelsen.

Mor KUE

En avsluttende oppmerksomhet ble også delt ut til avtroppende visedekan for utdanning, Professor Kariane T. Westrheim, for hennes innsats i utviklingen av, og det kontinuerlige kvalitetsarbeidet med, fakultetets utdanninger de siste fire årene. Prisen til "Mor KUE" ble delt ut av KUEs nestleder, Helge Nordby, og ble mottatt til trampeklapp fra salen.