Hjem
Det psykologiske fakultet
Forskning

Lysere tider for demenspasienter

Kunstig dagslys er installert på flere sykehjem i Bergen. Forskerne bak prosjektet DEMLIGHT håper det vil gi de eldre bedre søvn og mindre uro.

Elisabeth Flo og Bent Høie, Lysterapi demente
Elisabeth Flo, 1.amanuensis ved Institutt for klinisk psykologi viser helseminister Bent Høie lyslampene i taket på Kalfaret sykehjem og forteller ham og beboerne om effekten av disse for pasientene. Foto: Kim Andreassen, UiB Opphavsrett: UiB
Foto/ill.:
Kim Andreassen, UiB

Hovedinnhold

Demenspasienter går lysere tider i møte med det nye prosjektet DEMLIGHT. Elisabeth Flo, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk Psykologi, presenterte nylig prosjektet for helseminister Bent Høie. Det handler om lysterapi  for demente pasienter.

På Kalfaret sykehjem og ved flere andre sykehjem i Bergen går beboerne nå lysere tider i møte – bokstavelig talt. På en av dagligstuene er det installert sterke ledlys i taket. De sterke taklys­ene tilsvarer dagslyset utendørs.

Sykehjemmene i Bergen skal nå delta i DEMLIGHT-prosjektet og forskerne skal se på effekten av økt mengde lys for beboerne med demens. 80% av sykehjemspasienter i Norge har demens, så dette berører mange.

– Det er klart at hvis mange av disse pasientene kan ha positiv effekt av økt mengde dagslys er dette svært gunstig både for pasientene og for samfunnet, sier Flo.

Bedre søvn og mindre uro

Teorien er at sykehjemsbeboerne vil sove bedre og ha mindre plager med blant annet depresjon og uro når de blir utsatt for mer lys til riktig tid av døgnet, forteller Flo til BT. Hun er veileder for de to doktorgradsstudentene Eirin Kolberg og Gunnhild Johnsen Hjetland som begge er utdannet psykologer ved Det psykologiske fakultet UiB. De skal gjennomføre datainnsamlingenfor prosjektet denne vinteren og skrive avhandlingen sin om resultatene.

Demente er ofte utsatt for søvnforstyrrelser og disse er også ofte årsaken til at pasientene må flytte til institusjon. Søvnforstyrrelser har en mengde negative effekter på disse pasientene.

– Det vi ser er at dårlig søvn får en forsterkende effekt på sykdommen, og i tillegg ser vi at medisinene demente må ta ofte har en negativ effekt på søvnen. Det blir derfor viktig å finne ikke-medikamentell behandling for bedre søvn, sier stipendiat Eirin K. Hjetland. 

Begge stipendiatene har sammen vært på en runde på sykehjem i Bergen for å observere og snakke med pasienter og pleiere. 

Tar inn mindre lys

– Eldre har ofte noe vi kaller "guling" av øyet. Tilstanden betyr at de eldre tar inn mindre lys. Når vi vet at mange av pasientne også sover større deler av dagen og er mye inne, blir totalmengden dagslys kraftig redusert. Håpet er at pasientene skal ha god effekt av dagslyset i dagligstuen på Kalfaret og andre steder, og at vi kan måle effekten, avslutter Elisabeth Flo. 

Prosjektet starter i slutten av september.