Hjem
Det psykologiske fakultet
Doktorpromosjon

Ny dekana feiret nye doktores

Fakultetets nye doktores tok i mot sine diplom fra dekana Bente Wold, som delte ut æresbevisningene for første gang.

Doktorpromosjonen august 2017
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Sent i vår disputerte fem kandidater for doktorgraden ved Det psykologiske fakultet, og fire av disse var tilstede ved doktorpromosjonen i Universitetsaulaen fredag 25. august. De nyslåtte doktorene tok i mot sitt diplom fra dekana Bente Wold, som delte ut æresbevisningene for første gang.

Titlene på avhandlingene ved fakultetet viser stor tematisk spennvidde:

Foto: Fra venstre Anne-Siri Fismen, Mette Senneseth, dekana Bente Wold, Helga Bjørnøy Urke og Milfrid Tonheim.