Hjem
Det psykologiske fakultet
Ansettelse

Ørnulf Lillestøl blir ny fakultetesdirektør ved Det psykologiske fakultet

Ørnulf Lillestøl har takket ja til stillingen som fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han tiltrer som fakultetsdirektør i mars 2018.

Hovedinnhold

– Vårt inntrykk er at vi får en solid og kunnskapsrik fakultetsdirektør med omfattende erfaring fra kommunal sektor. Jeg ser frem til at han begynner i stillingen, og er sikker på at vi vil utvikle et godt samarbeid de neste årene, sier dekan Bente Wold. 


Lillestøl kommer fra stilling som rådmann i Selje kommunen, en stilling han har hatt i tre år. Tidligere har han blant annet vært personalsjef i Masfjorden kommune, kommunalsjef i Masfjorden, samt helse- og sosialsjef i Masfjorden kommune og i Høyanger kommune. Han har sosionomutdanning, master i ledelses- og organisasjonsfag fra BI og masterutdanning i offentlig administrasjon fra Copenhagen Business School.

– I min nåværende jobb som rådmann er jeg daglig tett på arbeidsgiverrollen, og har erfaring med å koble økonomi og økonomistyring til andre sentrale prosessen innen HR og organisasjonen ellers, sier Ørnulf Lillestøl. 

– Det blir utfordrende og spennende å overføre disse erfaringene til universitetsmiljøet, som jeg ser fram til å bli kjent med!