Hjem
Det psykologiske fakultet
Utdaning

Studieplan for psykologstudiet kull 87-97

Emnerekkefølgje for studentar med opptak til 5-årig profesjonsstudium i psykologi (gammal ordning).

Emnerekkefølgja på denne sida gjeld for psykologstudentar som tilhøyrer kull PSYK97 eller tidligare kull. Søkjarar, og studentar som tilhøyrer kull 16 eller seinare kull, held seg til den reviderte studieplanen for psykologprogrammet.

TerminEmneStp
3. semester

PROPSY301

PROPSY302

15

15

4. semester

PROPSY303

PROPSY304

15

15

5. semester

PROPSY305

PROPSY306

15

15

6. semester

PROPSY307

PROPSY308

15

15

7. semester

PROPSY309

PROPSY310

15

15

8. semester

PROPSY314

og

PROPSY311

eller

PROPSY311A
PROPSY311B
PROPSY311C

6

 

24

 

6
14
4

9. semester

PROPSY314

og

PROPSY312

eller

PROPSY312A
PROPSY312B
PROPSY312C

6

 

24

 

14
5
5

10. semester

PROPSY314

PROPSY313

PROPSY315

6

9

15

11. semesterPROPSY31630
12. semesterPROPSY31730