Hjem
Det psykologiske fakultet
Student

5 av 10 på topp!

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Det psykologiske fakultet. Fem av de 10 mest populære UiB-programmene i Samordna opptak hører til vårt fakultet. I tillegg har fakultetet rekordstore søkertall til masterprogrammene. Sammenlignet med fjoråret ser vi en økning på hele 27,5 %.

To glade studenter
Foto/ill.:
Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Siden 2014 har fakultetet gjennom Studiekvalitetsprosjektet arbeidet med å tilby attraktive studieprogrammer på alle nivå, og det vises også i årets søkertall.  

- Vi er svært fornøyd med resultatene av årets søkertall. At årsstudiet i pedagogikk siden oppstarten i 2016 nok en gang har økte søkertall, viser at vi har møtt et behov hos aktuelle søkere gjennom dette prosjektet, sier Ørnulf Lillestøl, direktør ved Det psykologiske fakultet.  

Synliggjør arbeidslivsrelevansen 

De siste årene har det blitt arbeidet med å synliggjøre arbeidslivsrelevansen for de ulike studieprogrammene ved fakultetet. Dette har bidratt til at vi fremdeles kommer høyt opp på listen over populære fag i Samordna opptak.  

- Vi tilbyr samfunnsrelevante og praksisnære studier, og det klarer vi å synliggjøre for potensielle studenter, forteller Frode Randal, studiesjef ved Det psykologiske fakultet. 

Stor økning til masterprogrammene og praktisk-pedagogisk utdanning 

Det psykologiske fakultet tilbyr en rekke masterprogram, og til opptaket 2018 har det blitt satt inn store ressurser for å fremme nettopp disse. 

Antall søkere til masterprogrammene har hatt en økning på 27,5 %. Som på studieprogrammene på bachelornivå, er også masterprogrammene våre dagsaktuelle og arbeidslivsrelevante. 

Læreryrket virker også forlokkende på mange søkere. Praktisk-pedagogisk utdanning har fått en økning på nærmere to tredjedeler i sine søkertall.   

- Dette er et ønsket satsningsområde fra fakultetet sin side, og vi ser at tiltakene og innsatsen har hatt en formidabel effekt på årets søkertall. Vi er storfornøyd, smiler Frode Randal