Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2022

Valgresultat for ansatte i gruppe B til fakultetsstyret

Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik er valgt som fast representant for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august 2022.

Hovedinnhold

For midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik valgt som medlem for ett år, fra 1. august 2022 til 31. juli 2023. Madeleine Kristensen og Magnus Jørgensen er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem for samme periode.

Valget pågikk fra 24. mai kl. 09:00 til 30. mai kl. 12:00.

Valgoppslutningen var på 41,94 %.

Protokoll og klageadgang

Valgprotokoll fra valgstyret ved Det psykologiske fakultet, 30. mai 2022.

Valgoppgjøret (fil fra valgoppgjørsprogrammet).

Alle beslutninger om et valg kan påklages av den som har stemmerett ved valget. Klagefristen er tirsdag 7. juni. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det psykologiske fakultet.

Gruppe D

Tidligere i vår ble også tre representanter for studentene (gruppe D), Salvatore Messina, Allette Solberg og Wendy Jiang, valgt til fakultetetstyret for ett år, fra 1. august 2022 til 31. juli 2023. Selina Hadjieva, Rebecca Vederhus og Åse Sølvsberg Johannessen ble valgt som henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem for samme periode.