Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2018

Valgresultat for ansatte i gruppe B til fakultetsstyret

Vivian Woodfin er valgt som fast representant for de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger er Vivian Woodfin valgt som medlem for ett år, fram til august 2019. Kari Wik Ågotnes, Øyvind Wiik Halvorsen og Turi Reiten Finserås er valgt som henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem i samme periode.

Valget pågikk fra 22. til 28. mai. Valgoppslutningen var på 40,63 %.

Protokoll og klageadgang

Valgprotokoll fra valgstyret ved Det psykologiske fakultet, 28. mai.

Valgoppgjøret.

Klagefristen er torsdag 7. juni. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det psykologiske fakultet.

Gruppe D

Tidligere i vår ble også tre representanter for studentene (gruppe D), Maria Andvik Hoaas, Anders Chr. Geertsen og Øyvind Hartveit, valgt til fakultetetstyret for ett år, fram til august 2019.