Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2024

Valgresultat for ansatte i gruppe B til fakultetsstyret

Joakim Hellumbråten Kristensen er valgt som fast representant for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august 2024.

Hovedinnhold

For midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er Joakim Hellumbråten Kristensen valgt som fast medlem for ett år, fra 1. august 2024 til 31. juli 2025. Følgende personer er valgt som varamedlemmer i samme periode: 

  1. Kristina Vaktskjold Hamre
  2. Sebastian Brun Bjørkheim
  3. Cecilie Johanne Slokvik Hansen

Valget pågikk fra 23. mai kl. 09:00 til 29. mai kl. 12:00.

Valgoppslutningen var på 35,4 %.

Protokoll og klageadgang

Valgprotokoll fra valgstyret ved Det psykologiske fakultet, 31. mai 2023.

Valgoppgjøret (fil fra valgoppgjørsprogrammet).

Alle beslutninger om et valg kan påklages av den som har stemmerett ved valget. Klagefristen er onsdag 7. juni. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det psykologiske fakultet.