Hjem
Det psykologiske fakultet
Eksamen og sensur

Karakterskala ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet bruker karakterskala med fagspesifikke beskrivelser i sensuren av eksamener og andre vurderinger.

Karakter
Foto: colourbox.com

Fakultetstyret vedtok 9. mai 2018 at følgende karakterskala med fagspesifikke vurderingskriterier, skal legges til grunn i sensurarbeidet og bygges inn i fakultetsmalen for sensorveiledninger.

Symbol

Betegnelse

Generell kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Fagspesifikk beskrivelse med særlig relevans for vurdering av essay og skriftlige fordypningsoppgaver

A

Fremragende

Har usedvanlig gode og omfattende kunnskaper. Viser innsikt i stoffet, kan fremstille det klart og bruke det selvstendig.

Besvarelsen reflekterer omfattende og fremragende generell- og detaljkunnskap både teoretisk og empirisk. Fremstillingen må være strukturert og med et konsistent begrepsapparat, foruten å vise fremragende oversikt og forståelse av problemområdet med selvstendig argumentasjon.

B

Meget god

God oversikt over kunnskapsfeltet. Viser forståelse og reflektert holdning.

Besvarelsen reflekterer meget god generell kunnskap teoretisk og empirisk, men kan mangle noe detaljkunnskap. Fremstillingen må være strukturert, vise meget god oversikt over problemområdet med selvstendig argumentasjon.

C

God

Kan gjøre greier for de viktigste elementene i kunnskapsfeltet. Viser noe selvstendighet, men enkelte ujevnheter med hensyn til fremstilling og grad av forståelse.

Besvarelsen reflekterer god teoretisk og empirisk kunnskap med god oversikt over problemområdet. Mangler noe detaljkunnskap. Fremstillingen er strukturert og viser noe selvstendighet, men kan vise enkelte ujevnheter med hensyn til forståelse.

D

Nokså god

Har noen kunnskaper, men viser begrenset forståelse.

Besvarelsen reflekterer generell kunnskap, men kan mangle detaljkunnskap. Fremstillingen er delvis strukturert og viser bare fragmentarisk oversikt og forståelse av problemområdet.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskravene.  Har enkelte kunnskaper med klare feil og mangler.

Besvarelsen reflekterer en del generell kunnskap, men mangler detaljkunnskap. Fremstillingen er ustrukturert og mangler oversikt og forståelse av problemområdet. Kan inneholde enkelte feil.

F

Stryk

Mangler vesentlige kunnskaper. Utilfredsstillende fremstilling med klare feil og mangler.

Besvarelsen reflekterer dårlig generell kunnskap og/eller faller helt på siden av oppgavespørsmålet- Fremstillingen er ustrukturert, mangler oversikt over problemrådet og inneholder mange direkte feil.