Hjem
Det psykologiske fakultet
Kvinnedagen 8. mars

Fakultetet med flest kvinnelige professorer

Nesten halvparten av professorene ved Det psykologiske fakultet er kvinner. Dekan Bente Wold svarer på hvorfor og forteller om veien frem.

Dekan Bente Wold, Det psykologiske fakultet, med doctores
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hva er årsaken til at fakultetet har så mange kvinnelige professorer, og hva gjør fakultetet for å opprettholde de gode tallene?

- Vi har en klar overvekt av kvinnelige studenter ved fakultetet, og det har vi hatt i flere år. Dette har nok medført at vi også har en overvekt av kvinnelige stipendiater, og dermed større grunnlag for å rekruttere kvinner til faste stillinger. Nå har dette pågått over en viss tid, og disse kvinnene har etter hvert kvalifisert seg til professorkompetanse.

- I tillegg har det tidligere vært benyttet tiltak som f.eks. kvalifiseringsstipend og -stillinger myntet på kvinner, for å bidra til at kvinner raskere skulle bli professorer.

Du er selv både professor og nå også øverste leder ved fakultetet. Hvordan var din vei til professor-stillingen?

- Jeg må innrømme at jeg selv har ikke vært særlig karrierebevisst, det var ikke noe mål i seg selv for meg å bli professor, eller dekan for den slags skyld. Jeg ble tidlig i studiene klar over at jeg likte forskning godt, og etterhvert at en stilling ved universitetet var en type jobb som passet godt for meg. 

– Jeg synes forskning er veldig givende og jeg liker godt kontakten med studentene! Jeg ble oppmuntret til å søke opprykk til professor av en eldre mannlig kollega, som faktisk var utenfor mitt eget forskningsfelt, og ble ellers også svært positivt behandlet. For eksempel ble jeg bedt om å stille som prodekan selv før jeg hadde fått fast jobb! Lederstillingen jeg har nå er et resultat av at jeg synes at det er viktig å stille opp for fellesskapet, og være i posisjon for å gjøre det jeg kan for å sikre viktige verdier som åpenhet, universitetsdemokrati og akademisk frihet. 

Departementet har nå sagt ja til å gi mannlige studenter tilleggspoeng på profesjonsstudiet. Dette er kontroversielt for noen, men hva tenker du om dette, på selveste kvinnedagen?

- Jeg er veldig positiv til tilleggspoeng for det kjønnet som er underrepresentert, det er viktig med kjønnsbalanse i våre fag – både når det gjelder rekruttering til forskning og utdanning av psykologer. Vi trenger tiltak for å sikre så god balanse som mulig på alle nivå. Vi  har en utfordring nå på HEMIL-senteret som tidligere var mannsdominert, nå er det ingen fast ansatte menn, og det er uheldig for instituttet og fagenes utvikling.