Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2019

Valgresultat for ansatte i gruppe B til fakultetsstyret

Eirin Kolberg er valgt som fast representant for de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

Hovedinnhold

For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger er Eirin Kolberg valgt som medlem for ett år, fram til august 2020. Øyvind Wiik Halvorsen og Trude Løvskar er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem i samme periode.

Valget foregikk i fakultetsstyret som valgforsamling på møtet 8. mai (sak 33/19)

Klageadgang

Alle beslutninger om et valg kan påklages av den som har stemmerett ved valget. Klagefristen er mandag 27. juni. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Det psykologiske fakultet.

Gruppe D

Tidligere i vår ble også tre representanter for studentene (gruppe D), Njård Håvar Dobson Fjelde, Maria Andvik Hoaas og Anders Chr. Geertsen, valgt til fakultetetstyret for ett år, fram til august 2020.