Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Martin Samuelsson

Hovedinnhold

Martin Samuelsson disputerer 14. juni for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.”

1. opponent: Professor Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

2. opponent: Førsteamanuensis Janicke Heldal Stray, MF vitenskapelig høyskole

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Helene Marie Kjærgård Eide, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB
 

For mer informasjon se pressemeldingen.