Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning - Ellen Strøm Synnevåg

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Ellen Strøm Synnevåg holde prøveforelesning over temaet:

“Hvordan følge opp og evaluere, planlegging av HiAP i en kommunal kontekst?”

For mer informasjon se pressemeldingen.