Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning - Øystein Røsseland Kvinge

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Øystein Røsseland Kvinge holde prøveforelesning over temaet:

"Hvordan kan kunnskap om improvisasjonens betydning for undervisning komme elevene til nytte i skolen?"

For mer informasjon se pressemeldingen.