Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning - Anders Lillevik Thorsen

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Anders Lillevik Thorsen holde prøveforelesning over temaet:

“Treatments of OCD-status and challenges”

For mer informasjon se pressemeldingen (kommer).