Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Anders Lillevik Thorsen

Anders Lillevik Thorsen disputerer 19. november for ph.d.-graden med avhandlingen:

“The emotional brain in obsessive-compulsive disorder”

1. opponent: Professor Jamie Feusner, Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, University of California, Los Angeles, U.S.A.

2. opponent: Førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo

Øvrig medlem av komiteen: Professor Åsa Hammar, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

For mer informasjon se pressemeldingen (kommer).