Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning - Kari Eldal

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Kari Eldal holde prøveforelesning over temaet:

“Metoder i forskning på innleggelser i psykisk helsevern - tradisjoner, utfordringer og muligheter for å påvirke praksis i feltet”

For mer informasjon se pressemeldingen.