Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Kari Eldal

Kari Eldal disputerer 9. desember for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Sikkerheitsnettet som tek imot om eg fell – men som også kan fange meg. Korleis erfarer menneske med psykiske lidingar ei innlegging i psykisk helsevern? Eit samarbeidsbasert forskingsprosjekt mellom forskarar og brukarar.”

1. opponent: Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

2. opponent: Docent Thomas Mackrill, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

For mer informasjon se pressemeldingen.