Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg 2020

Valg av instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi

Våren 2020 skal det velges instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi. Fristen for å foreslå kandidater til valg er 11. februar.

Kunngjøring av valg

Det skal velges instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi for perioden 01.04.2020-31.03.2024.

Valgbare som instituttleder og stedfortreder er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved instituttet.

Valgform, -måte og -periode

Valget holdes som flertallsvalg. 

Instituttleder og stedfortreder velges som par, det vil si at ved valget stemmes det på begge de foreslåtte (instituttleder og stedfortreder) under ett.

Det holdes elektronisk valg, med mindre det kun kommer inn forslag på én person til vervet som instituttleder og én person til vervet som stedfortreder. I så tilfelle, foretas valget av instituttrådet som valgforsamling.

Valgperiode for elektronisk valg: 10. mars kl. 09:00 - 16. mars kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag?

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

  • Forslaget må være skriftlig og det må fremgå tydelig av forslaget hvem som er foreslått og hvem som er forslagsstillere.
  • Forslaget må inneholde både en instituttleder- og en stedfortrederkandidat.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat(er) som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må være underskrevet av minst tre ansatte eller studenter med stemmerett ved instituttet.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag og man kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
  • Forslaget må være kommet inn til valgstyret innen fristen tirsdag 11. februar kl. 12.

Forslagene skal sendes til Valgstyret ved Det psykologiske fakultet, Sekretariatet, Christies gate 13, eller skannes og sendes per e-post til Valgstyret.

Hvem kan stemme i valget?

Stemmeberettigede ansatte og studenter ved Institutt for samfunnspsykologi har stemmerett i valget.

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet, jf  § 6 i Valgreglement for UiB.

Manntall over ansatte

Manntall over studenter (tilgjengelig i løpet av uke 6).

OBS: Viktig informasjon om stemmerett for studenter
Studenter kan avlegge stemme hvis de står registrert med Institutt for samfunnspsykologi som stemmerettsted innen semesterregistreringsfristen 1. februar. Sjekk stemmerettssted på Studentweb innen semesterregistreringsfristen for å se om du har stemmerett ved Institutt for samfunnspsykologi. Manntallet for studenter blir dermed ikke klart før etter fristen for semesterregistrering har gått ut.