Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning: Hege Hansen

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Hege Hansen holde prøveforelesning over temaet:

"Hvordan kan en forskningsbasert sosial modell for tidlig intervensjon ved mistanke om psykose se ut, og hvilke motsetninger og dilemma kan oppstå i utformingsprosessen? - En kritisk refleksjon"

Prøveforelesningen er åpen for interesserte tilhørere i Teams: https://tinyurl.com/tw8vo7r