Hjem
Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning: Susanne Hagen

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Susanne Hagen holde prøveforelesning over temaet:

"Mange kommuner opplever utfordringer med å etablere det tverrsektorielle ansvaret som er nedfelt i folkehelseloven. Gjør rede for utfordringer og muligheter knyttet til tverrsektoriell samhandling, og diskuter hvordan kommunene kan initiere og fasilitere samhandling i praksis."

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/j/69595608975?pwd=SzJ3UUxoYmthb2JydEJ6NElFTnZmQT09

Passcode: G#P#7c$3