Hjem
Det psykologiske fakultet
Undervisningskvalitet

Midler til undervisning

Som underviser er det mulig å søke midler til å utvikle emner og studieprogram, samt å søke om læringassistenter.

Hovedinnhold

Strategiske midler ved Det psykologiske fakultet

Det er satt av 200 000 kroner til å utvikle nye undervisningsformer, nye vurderingsformer, øke internasjonalisering, samt styrke digitalisering og fremme universell utforming i studieprogrammene. Prosjektene må omhandle studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Man kan også søke om støtte til utforming av søknader til DIKU. Søknaden sendes til fakultetetet, og må sendes via ditt hjemmehørende institutt på ephortenummer 21/5333.