Hjem
Det psykologiske fakultet
UiB 75 ÅR

20 års erfaring med studentaktiv problembasert læring

Ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) brukes undervisningsmetoden problembasert læring ved flere studieprogram. Nå kan du være med på workshop og lære mer om denne studentaktive undervisningsmetoden.

Work shop
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

På workshopen vil du lære mer om problembasert læring som undervisningsmetode fra erfarne undervisere innen denne metoden. Målgruppen for workshopen er undervisere som ønsker å vite mer om hva problembasert læring er og hvordan man kan bruke denne metoden i egen undervisning.

Program for workshopen:

  1. Kort introduksjon til metoder og fordeler med problembasert læring (PBL).
  2. Hvordan anvende metoden i praksis: gruppearbeid der vi løser eksempel på PBL-problem.
  3. Presentasjon i plenum
  4. Diskusjon og spørsmål

Workshopen ledes av:

  • Marguerite Daniel (kontaktperson)
  • Helga Børnøy Urke
  • Fungisai Ottemöller
  • Ingrid Holsen