Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Razieh Chegeni

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil  Razieh Chegeni holde prøveforelesning over temaet:

"Violent behavior during anabolic–androgenic steroids use: Implications for assessment, treatment and prevention."

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/s/68002355143?pwd=Ung5ajBWM1JyUzh2YThzUXJrOVJQZz09

Passcode: 6WweY7pJ