Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Indra Laetitia Simhan

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Indra Laetitia Simhan holde prøveforelesning over temaet:

"Psychosocial interventions based on video guidance – similarities and differences across methods, strengths and weaknesses, evidence for outcomes."

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/s/66941718355?pwd=T2JFbjlBSHppcXNCYmg1Nm5PVUNxZz09

Passcode: z3i9PGkg