Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Randi Liset

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Randi Liset holde prøveforelesning over temaet:

"Psykiske plager og søvnvansker i svangerskapet – hva kan jordmor gjøre?"

Åpent for interesserte.