Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Thea Johansen Gregersen

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Thea Gregersen holde prøveforelesning over temaet:

"Reflecting reality? The relationship between self-report and objective measures of behaviour."

Åpent for interesserte.