Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Eirin Kolberg

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Eirin Kolberg holde prøveforelesning over temaet:

"Discuss a theoretical model of the non-image forming (NIF) effects of light and how light might impact disease outcomes in dementia"

Åpent for interesserte.